Isita

Isita izororo rechitendero rinorangarira kumuka kwaJesu Kristu mazuva matatu mushure mekufa kwake nekurovererwa makore 2,000 apfuura.kumaKristu,Isita izuva reminamato yechitendero uye kuunganidzwa kwemhuri mavambo eEaster aibva muvamwari vechipegani vainamatwa Canada isati yavapo;asi kuCanada,Isita yakatanga uye inoramba ichipembererwa sechiitiko chechiKristu.

 

Mumakereke mazhinji easter inotangirwa nemwaka wemunamato, wokuzvinyima, nekutsanya unonzi warendi.Izvi zvinocherechedzwa mukurangarira kutsanya kwemazuva makumi mana kwakristu murenje.Mumakereke ekumabvazuva eOrthodox akakwereteswa mazuva makumi mashanu, kumadokero kweChristian Lent inocherechedzwa kwemavhiki matanhatu nemazuva mana.

 

Isita imhemberero yechiKristu yekumuka kwaJesu sezororo rechitendero.Mugore rapfuura muchirimo equinox, mwedzi wekutanga wakakwana weSvondo yekutanga mushure meIsita.Chechi yaKristu mumakore ekutanga ezuva reIsita, pave nekukakavadzana, zvichikonzera nyonganiso yechinguvana, kusvika muna 325 AD, vapristi veChechi yemusangano vasati vafunga nezvezuva rekupemberera kubatana kweIsita.

Kune akawanda echinyakare mhemberero yeIsita, zai reIsita chiratidzo cheyakanyanya kufanana.Munguva dzekare mazai anowanzoonekwa sevana vakawanda uye vazukuru uye chiratidzo chekumuka, nokuti inobereka hupenyu hutsva.Gare gare, vaKristu vanopawo pfungwa itsva kune zai kuti chiratidzo cheguva raJesu, hupenyu hwemangwana hunoberekwa kubva mairi uye kubvisa.Mazai eIsita anowanzo dhayiwa kuti dzvuku kumiririra kurovererwa kwaJesu panoyerera ropa, asiwo chiratidzo chemufaro mushure mekumuka.Kune tsika yekare, zai rinobikwa kune vana vemugwagwa vanotamba.Mazai avo kubva pakuumburuka mugomba: Ndiani akavhuna zai rokupedzisira, ndiye achakunda, pfuma yose yamazai ake ose.White House yekutamba mutambo uyu gore rega rega, asi iri kukungurutsa mazai palawn chete.

Tsuro chiratidzo cheIsita.ZVINO Isita yoga yoga, United States izere saizi yeshopu yezvihwitsi yekutengesa chokoreti yakagadzirwa neIsita Bunny nemazai.Mazai aya nezai rinenge diki, hombe melon hombe kushamisika, vana vanodya nekunakidzwa.Kuhama neshamwari, asiwo chive chipo chakanaka.

 

 


Nguva yekutumira: Jul-10-2022