Zuva raamai

Chirevo chechiJudha: Mwari haakwanisi kuva kwese kwese uye naizvozvo kuitwa vanaamai.

 Mhemberero dzekare dzekuva amai

 Rhea, Amai vevamwari vechiGiriki

 Vanhu mutsika dzakawanda dzekare vaipemberera mazororo okukudza kuva amai, vaifananidzirwa samwarikadzi.Heano mashoma eayo:

 VaGiriki vekare vaipemberera zororo rekukudza Rhea, amai vevanamwari, kusanganisira Zeus.

 VaRoma vekare vaichengeta zororo rokuremekedza Cybele, mai mwarikadzi.

 MuBritish Isles neCeltic Europe, mwarikadziBrigid, uye gare gare mutsivi wake St. Brigid, vakaremekedzwa nechirimo Zuva raAmai.

 Humai hunokudzwa munguva dzazvino

 Zuva raamaiharipembererwi nezuva rimwe chete pasi rose, semuenzaniso, muAmerica Zuva raAmai rinoitika paSvondo yechipiri muna Chivabvu nepo muBritain rinoremekedzwa neSvondo yechina muLent (Kuti uwane rumwe ruzivo nezveLent, ndapota tarisa muLent mu " Duramazwi reIsita” kana Carnival mu“Shoko & Nyaya”).

 Zuva raamai muBritain (Kurume 21st, 2006)

 simnel keke, muchero wakapfuma dzimwe nguva wakafukidzwa nealmond paste

 Svondo yekubereka yaipembererwa muBritain kutanga muzana remakore rechi17.

 Rakatanga sezuva apo vadzidzi nevashandi vaigona kudzokera kumusha kuti vandoona vanamai vavo.Setsika, varume vakaenda kumba nechipo che "mothering cake" - rudzi rwemichero yemichero kana muchero wakazadzwa muchero unozivikanwa se simnel cake.

 Zuva raamai muAmerica (Chivabvu 14, 2006)

 Kutenda kuna Anna M. Jarvis, Zuva raAmai rave zororo repamutemo muUnited States.

 Pashure pegore apo amai vake vakafa pana May 9, 1905, Anna M. Jarvis akapinda munamato wechirangaridzo pachechi yavo.Achifemerwa nesevhisi iyi, akafunga kuti zvingave zvakanaka kana vanhu vakaisa parutivi nguva yekupa mutero wega kuna amai vavo.Ipapo, mwanasikana akatanga kushandisa imwe yenhaka yake kusimudzira zuva raizokudza vanaamai vose.

 Iye nevamwe vakaita mushandirapamwe wokunyora tsamba kumakurukota, vanamuzvinabhizimisi, uye vezvematongerwo enyika munhamburiko yavo yokuvamba Zuva raAmai renyika.Vakabudirira pakupedzisira.Mutungamiri Woodrow Wilson, muna 1914, vakaita chiziviso chepamutemo chekuzivisa Zuva raAmai kuchengetwa kwenyika kwaizoitwa gore rega rega neSvondo yechipiri yaChivabvu.

 Carnation: chiratidzo cheZuva raamai

 Jarvis ndiye akatanga tsika yekupfeka carnation paZuva raAmai nekuti carnation ndiro ruva rainyanya kufarirwa naamai vake.

 Carnation yepink ndeyekukudza amai vapenyu uye carnation chena kurangarira amai vakashaya.


Nguva yekutumira: Jan-11-2022